Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK013S
Název koncepce: Návrh ÚP Jezdkovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 04.12.2020 14:56
Návrh zadání: Ano
Předkladatel: Magistrát města Opavy
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 28.03.2019
Poznámka:
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: MSK013S_navrh_textStanoviska.pdf (588 kB) - 19.11.2019 10:50:10
Posuzovatel SEA: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Posouzení Natura 2000: Ne
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK013S_vyhodnoceni.pdf (2355 kB) - 04.12.2020 14:56:05
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 28.07.2020
Stanovisko k návrhu ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK013S_stanoviskoSEA.pdf (309 kB) - 04.12.2020 14:55:37
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: