Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ZLK486P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Hluk
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 29.12.2010 12:26
Předkladatel: MěÚ Uherské Hradiště Odbor architektury, plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 19 686 70 Uherské Hradiště
IČO předkladatele: 00291471
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: ZLK486P_navrhZadani.zip (5054 kB) - 16.02.2010 12:16:01
Text stanoviska k návrhu zadání: ZLK486P_stanoviskoNavrhZadani.pdf (129 kB) - 09.03.2010 12:12:59
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Merta Lukáš RNDr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ZLK486P_stanoviskoNavrh1.doc (123 kB) - 29.12.2010 12:26:52
Důvody ukončení posuzování: