Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: HKK218F
Název koncepce: Územní plán Staré Místo
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 15.03.2019 13:33
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 08.12.2015
Předkladatel: Obecní úřad Staré Místo
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: HKK218F_zadani.pdf (1037 kB) - 21.04.2016 14:19:32
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 07.01.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK218F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (315 kB) - 21.04.2016 14:19:54
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 14.05.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 18.07.2018
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: HKK218F_vyhodnoceni.pdf (960 kB) - 15.03.2019 13:32:35
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 13.03.2019
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: HKK218F_stanoviskoSEA.pdf (220 kB) - 15.03.2019 13:33:31
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: