Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: HKK396P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Potštejn
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 07.05.2014 12:12
Předkladatel: Městský úřad Rychnov nad Kněžnou
IČO předkladatele: 00275336
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: Městský úřad Rychnov nad Kněžnou
Text návrhu zadání: HKK396P_navrhZadani.pdf (155 kB) - 21.09.2010 09:31:24
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK396P_stanoviskoNavrhZadani.doc (131 kB) - 04.10.2010 07:51:43
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): HKK396P_stanoviskoNavrh1.pdf (307 kB) - 07.05.2014 12:12:51
Důvody ukončení posuzování: