Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: LBK216F
Název koncepce: Návrh Zpávy o uplatňování územního plánu Tanvald - Změna č. 3 ÚP Tanvald
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 24.06.2020 15:47
Návrh zprávy: Ano
Datum předložení návrhu zprávy: 06.06.2018
Předkladatel: Městský úřad Tanvald
IČO předkladatele: 00262587
Informace o místě vystavení návrhu zprávy:
Text návrhu zprávy: LBK216F_zprava.pdf (918 kB) - 17.07.2018 14:05:31
Datum vydání stanoviska k návrhu zprávy: 28.06.2018
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zprávy: LBK216F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZpravy.zip (4560 kB) - 04.09.2018 10:12:22
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: LBK216F_vyhodnoceni.pdf (4394 kB) - 24.06.2020 15:47:05
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 24.06.2020
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: LBK216F_stanoviskoSEA.pdf (372 kB) - 24.06.2020 15:47:27
Datum veřejného projednání: 01.06.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 08.06.2020
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: