Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: OLK146F
Název koncepce: Návrh zadání rozšířeného souboru změn č. 1 územního plánu Hlubočky
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 04.05.2017 12:25
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 15.10.2015
Předkladatel: Obec Hlubočky, Olomoucká 17, 783 61 Hlubočky
IČO předkladatele: 298891
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: OLK146F_zadani.pdf (5099 kB) - 18.11.2015 09:23:22
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 11.11.2015
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: OLK146F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.docx (62 kB) - 18.11.2015 09:36:16
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 17.06.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 17.08.2016
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Merta Lukáš RNDr., Ph.D.
Text  návrhu (ÚP): OLK146F_navrh.pdf (326 kB) - 30.09.2016 08:55:36
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: OLK146F_vyhodnoceni.pdf (2683 kB) - 30.09.2016 08:55:36
Text Hodnocení Natura 2000: OLK146F_Natura.pdf (6748 kB) - 30.09.2016 08:55:36
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 20.09.2016
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: OLK146F_stanoviskoSEA.docx (46 kB) - 30.09.2016 08:57:12
Datum veřejného projednání: 27.03.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 03.04.2017
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě:
Informace o místě a času veřejného projednání: OLK146F_infoVP.pdf (738 kB) - 04.05.2017 12:25:17