Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: LBK191P
Název koncepce: Návrh Zadání územního plánu Desná
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 27.05.2013 13:50
Předkladatel: Městský úřad Tanvald
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: LBK191P_stanoviskoNavrhZadani.doc (97 kB) - 15.03.2010 15:02:32
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): LBK191P_stanoviskoNavrh1.pdf (4635 kB) - 27.05.2013 13:50:14
Důvody ukončení posuzování: