Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: HKK142F
Název koncepce: Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Pohoří
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 13.07.2016 09:13
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 01.10.2014
Předkladatel: Městský úřad Dobruška
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: HKK142F_zadani.pdf (276 kB) - 12.05.2015 13:37:38
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 24.10.2014
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK142F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (256 kB) - 12.05.2015 13:42:51
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 20.04.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 20.05.2016
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: HKK142F_vyhodnoceni.pdf (1749 kB) - 13.07.2016 09:12:18
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 12.07.2016
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: HKK142F_stanoviskoSEA.pdf (342 kB) - 13.07.2016 09:13:08
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: