Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK202F
Název koncepce: Územní plán Holasovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 25.11.2019 16:39
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 21.10.2016
Předkladatel: Magistrát města Opavy
IČO předkladatele: 00300535
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: MSK202F_zadani.pdf (347 kB) - 21.11.2016 14:22:36
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 16.11.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK202F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (745 kB) - 21.11.2016 14:25:45
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 18.12.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 02.02.2018
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): MSK202F_navrh.pdf (859 kB) - 05.02.2018 11:30:04
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK202F_vyhodnoceni.pdf (3694 kB) - 05.02.2018 11:30:04
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 12.10.2018
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK202F_stanoviskoSEA.pdf (590 kB) - 15.10.2018 13:14:24
Datum veřejného projednání: 14.03.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 21.03.2019
Podstatná změna ÚP: Ano
Datum opakovaného veřejného projednání: 12.11.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 19.11.2019
Posuzuje se: Ne
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě: 25.11.2019
Stanovisko SEA po podstatné úpravě:
Informace o místě a času veřejného projednání: MSK202F_infoVP.pdf (166 kB) - 25.11.2019 16:39:49
Text návrhu ÚP po podstatné úpravě: MSK202F_navrhUpr.pdf (364 kB) - 25.11.2019 16:39:49
Text stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě: MSK202F_stanNavrhUpr.pdf (585 kB) - 25.11.2019 16:39:49
Informace o místě a času opakovaného veřejného projednání: MSK202F_infoOpakVP.pdf (168 kB) - 25.11.2019 16:39:49