Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK315P
Název koncepce: Územní plán Kateřinice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 30.09.2011 13:58
Předkladatel: Městský úřad Kopřivnice
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK315P_stanoviskoNavrhZadani.rtf (299 kB) - 18.03.2010 12:28:53
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ne
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): MSK315P_stanoviskoNavrh1.rtf (303 kB) - 30.09.2011 13:58:28
Důvody ukončení posuzování: