Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM311F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Louka
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 12.06.2017 14:51
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 18.11.2015
Předkladatel: MěÚ Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování
IČO předkladatele: 00285455
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: JHM311F_zadani.pdf (455 kB) - 24.11.2015 16:53:26
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 16.12.2015
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zadání: JHM311F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZadani.doc (94 kB) - 05.01.2016 11:30:43
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM311F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (94 kB) - 05.01.2016 11:30:43
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): JHM311F_navrh.pdf (469 kB) - 12.06.2017 14:50:49
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: JHM311F_vyhodnoceni.pdf (2594 kB) - 12.06.2017 14:50:49
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 02.06.2017
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: JHM311F_stanoviskoSEA.pdf (263 kB) - 12.06.2017 14:51:12
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: