Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: PAK082F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Výprachtice
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 20.05.2014 12:24
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 22.10.2011
Předkladatel: Obecní úřad Výprachtice
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: PAK082F_zadani.pdf (153 kB) - 20.05.2014 12:12:16
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 19.12.2011
Posuzuje se: Ano
Poznámka: Požadavek posuzování na základě stanoviska orgánu ochrany přírody dle §45 i zákona č. 114/1992 z důvodu nevyloučení vlivů koncepce na lokality soustavy Natura 2000
Text stanoviska k návrhu zadání: PAK082F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (190 kB) - 20.05.2014 12:14:58
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 25.02.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 17.03.2014
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Merta Lukáš RNDr., Ph.D.
Text  návrhu (ÚP): PAK082F_navrh.pdf (419 kB) - 20.05.2014 12:23:05
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: PAK082F_vyhodnoceni.pdf (2743 kB) - 20.05.2014 12:23:05
Text Hodnocení Natura 2000: PAK082F_Natura.pdf (971 kB) - 20.05.2014 12:23:05
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 20.05.2014
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: PAK082F_stanoviskoSEA.doc (105 kB) - 20.05.2014 12:24:08
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: