Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: HKK405P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Osek
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 26.07.2017 13:37
Předkladatel: Městský úřad Jičín
IČO předkladatele: 00271632
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: Městský úřad Jičín
Text návrhu zadání: HKK405P_navrhZadani.pdf (169 kB) - 25.10.2010 08:30:07
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK405P_stanoviskoNavrhZadani.doc (140 kB) - 22.04.2014 13:06:25
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): HKK405P_stanoviskoNavrh1.pdf (206 kB) - 26.07.2017 13:37:34
Důvody ukončení posuzování: