Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ZLK389P
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Bystřice pod Hostýnem
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 15.09.2010 07:19
Předkladatel: MěÚ Bystřice pod Hostýnem Odbor regionálního rozvoje Masarykovo nám. 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČO předkladatele: 00287113
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: ZLK389P_navrhZadani.zip (1511 kB) - 08.06.2009 10:49:49
Text stanoviska k návrhu zadání: ZLK389P_stanoviskoNavrhZadani.doc (160 kB) - 01.07.2009 12:48:44
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ZLK389P_stanoviskoNavrh1.doc (118 kB) - 15.09.2010 07:19:35
Text stanoviska k návrhu (2): ZLK389P_stanoviskoNavrh2.doc (137 kB) - 15.09.2010 07:19:35
Důvody ukončení posuzování: