Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ZLK430P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Branky
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 12.06.2013 08:32
Předkladatel: MěÚ Valašské Meziříčí Odbor územního plánování, stavebního řádu a regionálbního rozvoje Soudní 1221 757 38 Valašské Meziříčí
IČO předkladatele: 00304387
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: ZLK430P_navrhZadani.pdf (1643 kB) - 08.10.2009 13:40:49
Text stanoviska k návrhu zadání: ZLK430P_stanoviskoNavrhZadani.doc (133 kB) - 11.11.2009 14:32:01
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ZLK430P_stanoviskoNavrh1.pdf (463 kB) - 12.06.2013 08:32:44
Důvody ukončení posuzování: