Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ZLK520P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu města Staré Město
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 28.11.2011 13:16
Předkladatel: MěÚ Staré Město Odbor územního plánování nám. hrdinů 100 686 03 Staré Město
IČO předkladatele: 00567884
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: ZLK520P_navrhZadani.doc (151 kB) - 16.06.2010 12:27:16
Text stanoviska k návrhu zadání: ZLK520P_stanoviskoNavrhZadani.doc (150 kB) - 15.07.2010 07:44:51
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Merta Lukáš RNDr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ZLK520P_stanoviskoNavrh1.pdf (156 kB) - 28.11.2011 13:16:53
Důvody ukončení posuzování: