Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM032S
Název koncepce: Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Vyškov
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 12.05.2022 08:38
Návrh zprávy: Ano
Předkladatel: MěÚ Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání:
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: JHM032S_navrh_textNavrhu.pdf (865 kB) - 07.08.2020 14:18:06
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: JHM032S_navrh_textStanoviska.pdf (222 kB) - 07.08.2020 14:18:06
Posuzovatel SEA: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Posouzení Natura 2000: Ne
Text  návrhu (ÚP): JHM032S_navrh.pdf (152 kB) - 12.05.2022 08:37:14
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: JHM032S_vyhodnoceni.pdf (4846 kB) - 12.05.2022 08:36:46
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 06.05.2022
Stanovisko k návrhu ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: JHM032S_stanoviskoSEA.pdf (278 kB) - 12.05.2022 08:38:02
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: