Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: HKK503P
Název koncepce: Územní plán Týniště nad Orlicí
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 01.08.2016 08:50
Předkladatel: Městský úřad Kostelec nad Orlicí
IČO předkladatele: 00274968
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: HKK503P_navrhZadani.pdf (108 kB) - 18.11.2011 13:58:56
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK503P_stanoviskoNavrhZadani.pdf (196 kB) - 18.11.2011 14:00:39
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Frélich Zdeněk Mgr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): HKK503P_stanoviskoNavrh1.pdf (354 kB) - 01.08.2016 08:50:36
Důvody ukončení posuzování: