Politika územního rozvoje
Kód: MZP001H
Název: Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 19.07.2018 12:01
Datum zveřejnění zprávy: 25.02.2013
Datum pro zaslání připomínek veřejností: 29.03.2013
Předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
IČO předkladatele: 66002222
Zpráva se nepořizuje (§ 35 odst. 5 SZ): Ne
Informace o místě vystavení zprávy: http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky/Politika-uzemniho-rozvoje-CR-2008/Informace-k-porizeni-Zpravy-o-uplatnovani-Politiky
Datum vydání stanoviska ke zprávě: 14.06.2013
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text zprávy: MZP001H_navrh_textNavrhu.zip (2097 kB) - 13.01.2015 11:45:02
Text stanoviska ke zprávě: MZP001H_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (96 kB) - 27.09.2013 17:05:24
Datum zveřejnění návrhu na internetu: 26.05.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 08.09.2014
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Hodnotitel - soustava Natura 2000: Frélich Zdeněk Mgr.
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu PÚR: 26.08.2014
Text návrhu PÚR: MZP001H_posouzeni_textNavrh.zip (12993 kB) - 13.01.2015 12:10:37
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP001H_posouzeni_textVyhodnoceniVlivuZP.pdf (5562 kB) - 13.01.2015 12:06:55
Text stanoviska DOSS k návrhu: MZP001H_posouzeni_textStanoviskaDOSS.zip (347 kB) - 13.01.2015 12:19:30
Mezistátní posuzování: Ano
Informace o návrhu PÚR: MZP001H_mezistatni_informace.pdf (131 kB) - 13.01.2015 14:26:30
Vyjádření dotčeného státu: MZP001H_mezistatni_vyjadreniDotcenehoStatu.pdf (190 kB) - 13.01.2015 14:47:53
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření: 08.09.2014
Datum vydání stanoviska: 05.12.2014
Stanovisko k návrhu PÚR:
Informace o stanovisku: MZP001H_stanovisko_informace.pdf (141 kB) - 13.01.2015 14:51:25
Text stanoviska: MZP001H_stanovisko_textStanoviska.pdf (239 kB) - 13.01.2015 14:51:25
Schválená PÚR: MZP001H_stanovisko_schvalenaPUR.pdf (2166 kB) - 19.07.2018 12:01:28