Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: HKK534P
Název koncepce: Územní plán Lípa nad Orlicí
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 31.01.2014 12:37
Předkladatel: Městský úřad Kostelec nad Orlicí
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: HKK534P_navrhZadani.pdf (137 kB) - 01.03.2012 10:24:21
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK534P_stanoviskoNavrhZadani.pdf (329 kB) - 01.03.2012 10:24:56
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): HKK534P_stanoviskoNavrh1.pdf (300 kB) - 31.01.2014 12:37:12
Důvody ukončení posuzování: