Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK018F
Název koncepce: Územní plán Oborná
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 21.06.2010 08:49
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 19.05.2010
Předkladatel: Městský úřad Bruntál
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 21.06.2010
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK018F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.rtf (295 kB) - 21.06.2010 08:49:31
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 08.10.2013
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Informace o stanovisku: MSK018F_infoStan.rtf (312 kB) - 09.10.2013 10:15:47
Text stanoviska: MSK018F_stanoviskoSEA.rtf (312 kB) - 09.10.2013 10:15:47
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: