Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: HKK269F
Název koncepce: Územní plán Hořiněves
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 04.11.2019 08:58
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 20.09.2016
Předkladatel: Magistrát města Hradec Králové
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: HKK269F_zadani.pdf (583 kB) - 28.12.2016 10:17:13
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 18.10.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK269F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (269 kB) - 28.12.2016 10:17:42
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 28.05.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 12.07.2018
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: HKK269F_vyhodnoceni.pdf (3149 kB) - 04.11.2019 08:58:06
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 31.10.2019
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: HKK269F_stanoviskoSEA.pdf (246 kB) - 04.11.2019 08:58:30
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: