Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: LBK042F
Název koncepce: Návrh Zadání územního plánu Smržovka
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 27.06.2017 13:07
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 18.04.2014
Předkladatel: Městský úřad Smržovka
IČO předkladatele: 00262579
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 07.05.2014
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: LBK042F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (125 kB) - 12.05.2014 13:26:58
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 26.06.2017
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: LBK042F_stanoviskoSEA.pdf (223 kB) - 27.06.2017 13:07:41
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: