Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: HKK015F
Název koncepce: Územní plán Stračov
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 14.07.2014 12:50
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 09.04.2013
Předkladatel: Magistrát města Hradec Králové
IČO předkladatele: 00268810
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: HKK015F_zadani.pdf (319 kB) - 02.05.2013 13:36:22
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 02.05.2013
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK015F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (312 kB) - 02.05.2013 13:37:27
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 28.03.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 27.04.2014
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: HKK015F_vyhodnoceni.pdf (1902 kB) - 14.07.2014 12:50:04
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 14.07.2014
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: HKK015F_stanoviskoSEA.pdf (293 kB) - 14.07.2014 12:50:23
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: