Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: HKK502P
Název koncepce: Územní plán Lovčice
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 24.04.2017 11:53
Předkladatel: Magistrát města Hradec Králové
IČO předkladatele: 00268810
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: HKK502P_navrhZadani.pdf (569 kB) - 11.01.2013 10:24:56
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK502P_stanoviskoNavrhZadani.pdf (383 kB) - 11.01.2013 10:26:05
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): HKK502P_stanoviskoNavrh1.pdf (329 kB) - 24.04.2017 11:53:35
Důvody ukončení posuzování: