Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: HKK379F
Název koncepce: Územní plán Velichovky
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 15.11.2021 10:31
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 31.10.2017
Předkladatel: Městský úřad Jaroměř
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: HKK379F_zadani.pdf (10571 kB) - 08.01.2018 12:50:26
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 28.11.2017
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK379F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (191 kB) - 08.01.2018 12:51:03
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 21.04.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 20.06.2021
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Merta Lukáš RNDr., Ph.D.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: HKK379F_vyhodnoceni.pdf (2936 kB) - 15.11.2021 10:30:35
Text Hodnocení Natura 2000: HKK379F_Natura.pdf (1348 kB) - 15.11.2021 10:30:35
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 08.11.2021
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: HKK379F_stanoviskoSEA.pdf (204 kB) - 15.11.2021 10:31:29
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: