Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: VYS500F
Název koncepce: Návrh zadání ÚP Ledeč nad Sázavou
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 17.08.2018 08:22
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 21.10.2016
Předkladatel: Městský úřad Ledeč nad Sázavou
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: VYS500F_zadani.pdf (484 kB) - 16.11.2016 10:28:46
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 14.11.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zadání: VYS500F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZadani.pdf (359 kB) - 16.11.2016 10:29:14
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 15.08.2018
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: VYS500F_stanoviskoSEA.pdf (884 kB) - 17.08.2018 08:22:37
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: