Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK225F
Název koncepce: ÚP Milotice nad Opavou
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 19.11.2019 11:29
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 20.04.2017
Předkladatel: Městský úřad Bruntál
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: MSK225F_zadani.pdf (400 kB) - 17.08.2017 10:36:33
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 16.05.2017
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK225F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (757 kB) - 17.08.2017 10:37:09
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 17.10.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 14.12.2018
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK225F_vyhodnoceni.pdf (3210 kB) - 19.11.2019 11:29:21
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 28.02.2019
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK225F_stanoviskoSEA.pdf (577 kB) - 19.11.2019 11:29:55
Datum veřejného projednání: 10.06.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 17.06.2019
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě:
Informace o místě a času veřejného projednání: MSK225F_infoVP.pdf (247 kB) - 06.06.2019 08:16:41