Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK321P
Název koncepce: Územní plán města Klimkovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 05.06.2012 09:57
Předkladatel: Magistrát města Ostravy
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK321P_stanoviskoNavrhZadani.rtf (304 kB) - 12.04.2010 09:50:41
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): MSK321P_stanoviskoNavrh1.rtf (314 kB) - 05.06.2012 09:57:14
Důvody ukončení posuzování: