Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ZLK618P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Hutisko - Solanec
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 05.11.2014 14:14
Předkladatel: Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČO předkladatele: 00304271
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Text návrhu zadání: ZLK618P_navrhZadani.pdf (197 kB) - 25.08.2011 13:57:01
Text stanoviska k návrhu zadání: ZLK618P_stanoviskoNavrhZadani.doc (153 kB) - 26.09.2011 08:38:44
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Merta Lukáš RNDr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ZLK618P_stanoviskoNavrh1.pdf (390 kB) - 05.11.2014 14:14:58
Důvody ukončení posuzování: