Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: OLK309F
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 7 územního plánu obce Horka nad Moravou
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 07.03.2019 08:08
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 18.07.2017
Předkladatel: Obecní úřad Horka nad Moravou, Nám. Osvobození 46, 783 35 Horka nad Moravou
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: OLK309F_zadani.pdf (797 kB) - 28.08.2017 14:11:05
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 21.08.2017
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: OLK309F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (307 kB) - 28.08.2017 14:12:07
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 17.08.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 08.10.2018
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): OLK309F_navrh.pdf (253 kB) - 07.03.2019 08:06:49
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: OLK309F_vyhodnoceni.pdf (2991 kB) - 07.03.2019 08:06:49
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 01.03.2019
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: OLK309F_stanoviskoSEA.pdf (149 kB) - 07.03.2019 08:08:59
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: