Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: HKK082F
Název koncepce: Územní plán Vilantice
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 12.05.2016 12:44
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 17.03.2014
Předkladatel: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: HKK082F_zadani.pdf (327 kB) - 10.04.2014 15:24:52
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 10.04.2014
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK082F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (257 kB) - 10.04.2014 15:26:25
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 24.09.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 19.11.2015
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: HKK082F_vyhodnoceni.pdf (1923 kB) - 12.05.2016 12:43:58
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 09.05.2016
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: HKK082F_stanoviskoSEA.pdf (320 kB) - 12.05.2016 12:44:35
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: