Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ZLK345P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Liptál
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 27.05.2010 08:38
Předkladatel: MěÚ Vsetín Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Svárov 1080 755 24 Vsetín
IČO předkladatele: 00304450
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: ZLK345P_navrhZadani.pdf (906 kB) - 16.02.2009 14:04:23
Text stanoviska k návrhu zadání: ZLK345P_stanoviskoNavrhZadani.doc (160 kB) - 09.03.2009 12:51:14
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Merta Lukáš RNDr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ZLK345P_stanoviskoNavrh1.pdf (121 kB) - 27.05.2010 08:38:11
Důvody ukončení posuzování: