Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC036F
Název koncepce: Chrást - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 19.07.2018 08:29
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 17.04.2013
Předkladatel: MěÚ Nymburk
IČO předkladatele: 00239500
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 03.03.2014
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC036F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.zip (585 kB) - 01.12.2017 08:13:21
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření: 06.09.2015
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: STC036F_vyhodnoceni.pdf (2056 kB) - 01.12.2017 08:34:03
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 09.01.2018
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: STC036F_stanoviskoSEA.pdf (360 kB) - 15.01.2018 08:53:52
Datum veřejného projednání: 04.04.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 11.04.2018
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání: 25.07.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 01.08.2018
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě:
Informace o místě a času veřejného projednání: STC036F_infoVP.pdf (188 kB) - 19.07.2018 08:29:11
Informace o místě a času opakovaného veřejného projednání: STC036F_infoOpakVP.pdf (225 kB) - 19.07.2018 08:29:11