Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: HKK474P
Název koncepce: Olešnice
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 17.07.2013 12:38
Předkladatel: Městský úřad Kostelec nad Orlicí
IČO předkladatele: 00274968
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: HKK474P_navrhZadani.pdf (148 kB) - 21.07.2011 09:07:01
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK474P_stanoviskoNavrhZadani.pdf (202 kB) - 21.07.2011 09:07:52
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ne
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): HKK474P_stanoviskoNavrh1.pdf (307 kB) - 17.07.2013 12:38:06
Důvody ukončení posuzování: