Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ZLK385P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Hovězí
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 14.06.2013 11:23
Předkladatel: MěÚ Vsetín Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Svárov 1080 755 24 Vsetín
IČO předkladatele: 00304450
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: ZLK385P_navrhZadani.pdf (835 kB) - 03.06.2009 10:42:26
Text stanoviska k návrhu zadání: ZLK385P_stanoviskoNavrhZadani.doc (155 kB) - 29.06.2009 08:11:20
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Merta Lukáš RNDr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ZLK385P_stanoviskoNavrh1.pdf (397 kB) - 14.06.2013 11:23:12
Důvody ukončení posuzování: