Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: HKK511P
Název koncepce: Územní plán Černožice
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 05.09.2013 11:04
Předkladatel: Magistrát města Hradec Kálové
IČO předkladatele: 00268810
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: HKK511P_navrhZadani.pdf (1185 kB) - 21.12.2011 09:17:51
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK511P_stanoviskoNavrhZadani.pdf (1185 kB) - 21.12.2011 09:18:53
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): HKK511P_stanoviskoNavrh1.pdf (292 kB) - 05.09.2013 11:04:21
Důvody ukončení posuzování: