Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ZLK434P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Jablůnka
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 04.05.2012 11:18
Předkladatel: MěÚ Vsetín Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Svárov 1080 755 24 Vsetín
IČO předkladatele: 00304450
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: ZLK434P_navrhZadani.pdf (942 kB) - 23.10.2009 09:59:21
Text stanoviska k návrhu zadání: ZLK434P_stanoviskoNavrhZadani.doc (140 kB) - 23.11.2009 08:50:17
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Merta Lukáš RNDr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ZLK434P_stanoviskoNavrh1.pdf (354 kB) - 04.05.2012 11:18:53
Důvody ukončení posuzování: