Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: JHM555P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Vnorovy
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 14.02.2011 13:56
Předkladatel: MěÚ Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a stavební úřad
IČO předkladatele: 00285455
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: JHM555P_navrhZadani.doc (318 kB) - 04.09.2009 10:34:50
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM555P_stanoviskoNavrhZadani.doc (71 kB) - 09.09.2009 16:25:52
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Merta Lukáš RNDr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): JHM555P_stanoviskoNavrh1.doc (160 kB) - 14.02.2011 13:56:05
Důvody ukončení posuzování: