Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: HKK032S
Název koncepce: Změna č. 3 územního plánu Smiřice
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 19.01.2022 09:45
Návrh zprávy: Ano
Předkladatel: Magistrát města Hradec Králové
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 16.06.2020
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: HKK032S_navrh_textNavrhu.pdf (357 kB) - 19.01.2022 09:43:54
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: HKK032S_navrh_textStanoviska.pdf (157 kB) - 19.01.2022 09:43:54
Posuzovatel SEA: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Posouzení Natura 2000: Ne
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: HKK032S_vyhodnoceni.pdf (2455 kB) - 19.01.2022 09:44:32
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 14.01.2022
Stanovisko k návrhu ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: HKK032S_stanoviskoSEA.pdf (197 kB) - 19.01.2022 09:45:55
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: