Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK063F
Název koncepce: Územní plán Horní Benešov
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 07.07.2016 14:29
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 03.02.2014
Předkladatel: Městský úřad Bruntál
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 26.02.2014
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zadání: MSK063F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZadani.DOC (145 kB) - 28.02.2014 10:24:54
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 18.03.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 14.05.2015
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK063F_vyhodnoceni.zip (28105 kB) - 07.07.2016 14:28:47
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 07.07.2016
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK063F_stanoviskoSEA.rtf (354 kB) - 07.07.2016 14:29:30
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: