Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK017P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Valšov
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 11.02.2010 09:39
Předkladatel: Městský úřad Bruntál
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK017P_stanoviskoNavrhZadani.doc (145 kB) - 09.10.2007 10:31:26
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Merta Lukáš RNDr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): MSK017P_stanoviskoNavrh1.DOC (115 kB) - 11.02.2010 09:39:42
Důvody ukončení posuzování: