Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: ZLK087F
Název koncepce: Zpráva o uplatňování územního plánu Pitín
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 13.11.2019 11:59
Návrh zprávy: Ano
Datum předložení návrhu zprávy: 12.10.2015
Předkladatel: MěÚ Uherský Brod
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zprávy:
Text návrhu zprávy: ZLK087F_zprava.pdf (183 kB) - 01.04.2016 15:16:25
Datum vydání stanoviska k návrhu zprávy: 29.10.2015
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zprávy: ZLK087F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZpravy.pdf (369 kB) - 01.04.2016 15:17:37
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: ZLK087F_vyhodnoceni.rar (43531 kB) - 13.11.2019 11:59:25
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 14.02.2019
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Informace o stanovisku: ZLK087F_infoStan.pdf (851 kB) - 28.02.2019 10:09:14
Text stanoviska: ZLK087F_stanoviskoSEA.pdf (242 kB) - 28.02.2019 10:09:14
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: