Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: HKK083F
Název koncepce: Územní plán Veliš
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 08.07.2015 09:59
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 24.03.2014
Předkladatel: Obecní úřad Veliš
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: HKK083F_zadani.pdf (5310 kB) - 16.04.2014 12:19:05
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 16.04.2014
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK083F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (255 kB) - 16.04.2014 12:19:26
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 26.03.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 24.04.2015
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: HKK083F_vyhodnoceni.pdf (2377 kB) - 08.07.2015 09:51:40
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 07.07.2015
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: HKK083F_stanoviskoSEA.pdf (301 kB) - 08.07.2015 09:59:49
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: