Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: ULK303F
Název koncepce: Zadání územního plánu Telnice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Posouzení a návrh územního plánu
Datum a čas posledních úprav: 13.02.2018 09:56
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 12.10.2016
Předkladatel: Obecní úřad Telnice, č.p. 77, 403 38 Telnice
IČO předkladatele: 00267074
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: ULK303F_zadani.pdf (110 kB) - 13.02.2018 09:48:46
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 10.11.2017
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: ULK303F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (164 kB) - 13.02.2018 09:50:43
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 15.01.2018
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Merta Lukáš RNDr., Ph.D.
Text  návrhu (ÚP): ULK303F_navrh.zip (49772 kB) - 13.02.2018 09:56:24
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: ULK303F_vyhodnoceni.pdf (4952 kB) - 13.02.2018 09:56:24
Text Hodnocení Natura 2000: ULK303F_Natura.pdf (1549 kB) - 13.02.2018 09:56:24
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko SEA k ÚP:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: