Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: OLK075F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Střeň
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 19.11.2012 08:51
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 29.10.2012
Předkladatel: Město Litovel, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel
IČO předkladatele: 00299138
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: OLK075F_zadani.doc (125 kB) - 29.10.2012 08:47:18
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 19.11.2012
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: OLK075F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.docx (58 kB) - 19.11.2012 08:51:14
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 06.03.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 07.04.2014
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Merta Lukáš RNDr., Ph.D.
Text  návrhu (ÚP): OLK075F_navrh.pdf (191 kB) - 06.06.2014 14:11:26
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: OLK075F_vyhodnoceni.pdf (1693 kB) - 06.06.2014 14:11:26
Text Hodnocení Natura 2000: OLK075F_Natura.PDF (9727 kB) - 06.06.2014 14:11:26
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 16.05.2014
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: OLK075F_stanoviskoSEA.docx (39 kB) - 06.06.2014 14:13:17
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: