Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC1165P
Název koncepce: Nymburk - návrh zadání zm.č. 04 ÚPM
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 27.06.2014 12:54
Předkladatel: MěÚ Nymburk
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC1165P_stanoviskoNavrhZadani.doc (110 kB) - 23.02.2012 13:36:43
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): STC1165P_stanoviskoNavrh1.doc (118 kB) - 27.06.2014 12:54:02
Důvody ukončení posuzování: