Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC946F
Název koncepce: Jílové u Prahy - návrh zadání ÚP
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 21.02.2023 09:40
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 08.03.2019
Předkladatel: MěÚ Jílové u Prahy
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: STC946F_zadani.pdf (376 kB) - 13.03.2019 14:53:02
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 02.04.2019
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC946F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (566 kB) - 09.04.2019 14:17:32
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření: 10.12.2021
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): STC946F_navrh.pdf (1245 kB) - 05.11.2021 11:50:40
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: STC946F_vyhodnoceni.pdf (5612 kB) - 05.11.2021 11:50:40
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 21.02.2023
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: STC946F_stanoviskoSEA.pdf (845 kB) - 21.02.2023 09:40:17
Datum veřejného projednání: 14.09.2023
Termín pro zaslání vyjádření: 21.09.2023
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: