Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK361P
Název koncepce: Územní plán Svobodné Heřmanice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 14.02.2011 14:54
Předkladatel:
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK361P_stanoviskoNavrhZadani.rtf (294 kB) - 14.02.2011 14:52:30
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): MSK361P_stanoviskoNavrh1.rtf (296 kB) - 14.02.2011 14:54:26
Důvody ukončení posuzování: