Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: HKK147F
Název koncepce: Územní plán Dobřenice
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 19.07.2017 14:17
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 27.11.2014
Předkladatel: Magistrát města Hradec Králové
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: HKK147F_zadani.pdf (449 kB) - 12.05.2015 15:04:12
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 18.12.2014
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK147F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (257 kB) - 12.05.2015 15:04:44
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 27.04.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 16.06.2017
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: HKK147F_vyhodnoceni.pdf (1901 kB) - 19.07.2017 14:16:47
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 18.07.2017
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: HKK147F_stanoviskoSEA.pdf (205 kB) - 19.07.2017 14:17:53
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: